แขวงทางหลวงชนบทลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 08007280004702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
2 08007650004002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
555,000.00 0.00 466,721.10
0.00 %
success
3 08007190060003210040
ถนนสาย ลพ.6039 บ.หนองหล่ม - บ.ห้วยม้าโก้ง อ.เมือง จ.ลำพูน
4,940,000.00 0.00 4,940,000.00
100.00 %
success
4 08007190060003210048
ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง)
5,500.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
5 08007190060003210049
ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง)
1,863,200.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
6 08007190060703210092
ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
7 08007190061003210447
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย ลพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านผาต้าย อ.ลี้ จ.ลำพูน
1,985,000.00 0.00 1,985,000.00
100.00 %
success
8 08007190061003210448
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย ลพ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 114 - บ้านบูชา อ.เมือง จ.ลำพูน
1,980,000.00 0.00 1,980,000.00
100.00 %
success
9 08007190061003210449
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย ลพ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านปงแม่ลอบ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
2,242,000.00 0.00 2,242,000.00
100.00 %
success
10 08007190061703210378
ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
11 08007280004703110217
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
12 08007280004703210717
ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
13 08007280005703210836
ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
14 08007650004003110112
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง หมวดบำรุงทางหลวงชนบทลี้ แขวงทางหลวงชนบทลำพูน
38,000.00 0.00 38,000.00
100.00 %
success
15 08007650004003110264
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แขวงทางหลวงชนบทลำพูน
19,000.00 19,000.00 0.00
100.00 %
success
16 08007650004003210042
งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทลำพูน
23,853,885.00 164,281.00 16,384,454.03
69.38 %
warning
17 08007650004003210414
งานบำรุงถนนสาย ลพ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 114 - บ้านบูชา อ.เมือง จ.ลำพูน
5,850,000.00 0.00 5,850,000.00
100.00 %
success
18 08007650004003210415
งานบำรุงถนนสาย ลพ.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านห้วยไซเหนือ อ.เมือง จ.ลำพูน
9,829,000.00 8,354,650.00 1,474,350.00
100.00 %
success
19 08007650004003210417
งานบำรุงถนนสาย ลพ.5042 แยกทางหลวงชนบท ลพ.4010 - บ้านแม่เหล็ก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
9,790,000.00 8,321,500.00 1,468,500.00
100.00 %
success
20 08007650004003210418
งานบำรุงถนนสาย ลพ.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านใหม่ศิวิไล อ.ลี้ จ.ลำพูน
5,839,000.00 0.00 5,839,000.00
100.00 %
success
21 08007650004003210419
งานบำรุงถนนสาย ลพ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 1184 - บ้านแม่แนต อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
9,825,000.00 9,825,000.00 0.00
100.00 %
success
22 08007650004003210420
งานบำรุงถนนสาย ลพ.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านทาขุมเงิน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
9,781,000.00 8,313,850.00 1,467,150.00
100.00 %
success
23 08007650004003210421
งานบำรุงถนนสาย ลพ.5024 แยกทางหลวงชนบท ลพ.3048 - บ้านนาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
4,971,000.00 4,971,000.00 0.00
100.00 %
success
24 08007650004003220251
งานบำรุงถนนสาย ลพ.5028 แยกทางหลวงชนบท ลพ.3004 - บ้านหนองปลาสวาย อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
12,290,000.00 12,290,000.00 0.00
100.00 %
success
25 08007650004003220253
งานบำรุงถนนสาย ลพ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1010 - บ้านหนองเขียด อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
12,890,000.00 12,890,000.00 0.00
100.00 %
success
26 08007650004003220254
งานบำรุงถนนสาย ลพ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านห้วยหญ้าไซ อ.ลี้ จ.ลำพูน
14,455,000.00 14,455,000.00 0.00
100.00 %
success
27 08007650005003210054
งานอำนวยความปลอดภัยปกติ ทางหลวงชนบทลำพูน
2,038,000.00 0.00 1,050,000.00
51.52 %
warning
28 08007650005003210078
งานอำนวยความปลอดภัยฉุกเฉิน (ส่วนกลาง)
67,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
29 08007650005003210517
งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ลพ.5024 แยกทางหลวงชนบท ลพ.3048 - บ้านนาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
1,980,000.00 0.00 1,980,000.00
100.00 %
success
30 08007650005003210518
งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านใหม่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
3,993,000.00 0.00 3,993,000.00
100.00 %
success
31 08007650005003210519
งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ลพ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1033 - บ้านผาเงิบ อ.เมือง จ.ลำพูน
1,832,790.00 0.00 1,832,790.00
100.00 %
success
32 08007650005003210520
งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ลพ.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 116 - บ้านป่าไม้ อ.เมือง จ.ลำพูน
2,243,981.00 0.00 2,243,981.00
100.00 %
success
33 08007650005003210521
งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ลพ.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านเหมืองกวัก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
3,798,000.00 0.00 3,798,000.00
100.00 %
success
34 08007650005003210522
งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ลพ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1010 - บ้านหนองเขียด อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
1,001,000.00 0.00 1,001,000.00
100.00 %
success
35 08007650005003210523
งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ลพ.5034 แยกทางหลวงชนบท ลพ.3004 - บ้านต้นผึ้ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
1,985,050.00 0.00 1,985,050.00
100.00 %
success
36 08007650005003210524
งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ลพ.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านนาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
2,999,500.00 0.00 2,999,500.00
100.00 %
success
37 08007650005003210525
งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ลพ.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - วัดพระพุทธบาทตากผ้า (โครงการพระราชดำริฯ ลุ่มน้ำอาว) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
1,984,880.00 0.00 1,984,880.00
100.00 %
success
38 08007650005003210526
งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ลพ.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านหนองยางฟ้า อ.เมือง จ.ลำพูน
1,982,660.00 0.00 1,982,660.00
100.00 %
success
39 08007650005003210527
งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ลพ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
1,895,000.00 0.00 1,895,000.00
100.00 %
success
40 08007650005003210528
งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ลพ.6039 บ้านหนองหล่ม - บ้านห้วยม้าโก้ง อ.เมือง จ.ลำพูน
1,987,000.00 0.00 1,987,000.00
100.00 %
success
41 08007650005003210911
งานป้องกันและอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล ทางหลวงชนบทลำพูน
946,900.00 0.00 934,250.00
98.66 %
success
รวม 163,736,346.00 79,604,281.00 73,802,286.13